Raku en Pitfire workshops

Raku is een techniek die al in de 16e eeuw in Japan werd toegepast, en die in de hedendaagse keramiek niet meer weg te denken is. De werkstukken worden met een tang in de oven geplaatst. De oven (buiten) wordt met een fossiele brandstof verhit tot ongeveer 1000°C. Dan mag de oven open en worden de roodgloeiende werkstukken in een ton met zaagsel gedaan. Daarna wordt de ton afgesloten. Er ontstaat een zuurstofarme atmosfeer, waardoor reductie plaatsvindt. Kenmerkend voor Raku-werk is de craquelé in het glazuur, die ontstaat door de snelle afkoeling. Het verbrande zaagsel trekt in de ontstane barstjes waardoor deze extra worden geaccentueerd.

 

 

Raku is a technique that was already used in Japan in the 16th century, and that can no longer be ignored in contemporary ceramics. The workpieces are placed in the oven with tongs. The oven (outside) is heated to about 1000 ° C with a fossil fuel. Then the oven is opened and the red-hot workpieces are placed in a barrel of sawdust. Then the barrel is closed. A low-oxygen atmosphere is created, causing reduction. Characteristic of Raku work is the crackle in the glaze, which is caused by the cooling. The burnt sawdust pulls into the resulting cracks, making them extra accentuated

Groepsles  Data en Prijs 2022

•Woensdagochtend: van 9.30-12.00 uur

De maak lessen zijn: 11, 18 en 25 mei, de glazuur les  1 juni  en de stookdag is woensdag 8 juni  van 10.00-16.00 uur

 

 

Woensdagavond van 19.30-22.00 uur

De maak lessen zijn:   11, 18 en 25 mei, de glazuur les 

1 juni  en de stookdag is zondag 12 juni s van 10.00-16.00 uur

 

Donderdagochtend: van 9.30-12.00 uur

De maak lessen zijn: 12, 19 mei en 2 juni, de glazuur les  9 juni  en de stookdag is zaterdag 18 juni  van 10.00-16.00 uur

 

•Donderdagavond van 19.30-22.00 uur

De maak lessen zijn:   11, 18  mei en 2 juni, de glazuur les 

9 juni  en de stookdag is zaterdag 25 juni  van 10.00-16.00 uur

 

Gedurende drie lessen in totaal vier raku (max. hoogte 40 cm) en 4 pitfire werkstukken maken, één glazuur les en één stookdag

Prijs per workshop is  € 110,- , inclusief de klei maar exclusief alle stoken.

 

 

 

Date and Price 2022 Groups lesson

Wednesday morning (9.30-12.00h )

making lessons: May 11, 18 and 25

glaze lesson: June 1 and Fire day is June 8 from 10.00-16.00h. 

 

Wednesday evening (19.30-22.00h )

making lessons: May 11, 18 and 25

glaze lesson: June 1 and Fire day is

Sunday June 12 from 10.00-16.00h.

 

•Thursday morning (9.30-12.00h)

making lessons: May  12, 19 and June 2 

 glaze lesson is June 9 and Fire day is Saturday   June 18 from 10.00-16.00h

 

•Thursday evening (19.30-22.00h)

making lessons: May  12, 19 and June 2 

 glaze lesson is June 9  and Fire day is Sunday June 19 from 10.00-16.00h

 

There be three lessons  where you can  make 4 raku and 4 pitfire pieces of work (max. 40 cm high), 1 lesson for glazing and 1 day where the work will be fired.

Price  of the  workshop is  € 110,-,  including clay, but excluding  all firing.

 

 

General information

Algemene informatie

U kunt zich met een raku en pitfire formulier  of per telefoon (06-22402272) opgeven.

- Voor de Raku en pitfire cursus geldt een inschrijfgeld van €110,-  ASN bank: NL96 ASNB 0781 2725 48 tnv Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen

- Als de inschrijfgeld is overgemaakt bent U ingeschreven. 

- Voor beginners en gevorderden.

- Er is ruimte voor maximaal 6 personen.

- Het inhalen van  lessen op een ander moment is mogelijk

- Het afzeggen van lessen graag  24 uur van tevoren. Is een les niet tijdig afgezegd,   wordt deze als les berekend.

- Het inhalen en afzeggen van lessen  kan  tijdens de les overlegd worden of ook via de cursistenpagina op deze website. Bij aanmelding van een workshop  krijg je het inlogwachtwoord. 

- Een beginners setje keramiek gereedschap is € 13,-

- Er zijn verschillende soorten raku kleien  aanwezig die u vrij kunt gebruiken. Om de werkstukken te laten stoken en glazuren zijn wel kosten aan verbonden. Een stookkaart kost 30 euro.

Stook en glazuur kosten  van het werkstuk:

 bij  biscuit stook 960 ºC per kilo: € 1,50

 bij raku stook 1000 ºC per kilo € 3,50 

 bij pitfire stook  per kilo € 1,50 

 

You can apply  with a  this apply now form or

by phone (06-22402272) 

- For the Raku en pitfire workshop, a deposit of € 110 applies as registration fee to bank number NL96 ASNB 0781 2725 48 on name of Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen.

- When the deposit has been transferred you are registered. 

- For starters and advanced
- There is room for up to 6 people.
- Catching up lessons at a different time is possible. It can be arranged during lesson, or at online  by Cursistenpagina on this website. You receive the login if you apply.
- Canceling lessons please 24 hours in advance. If a lesson is not canceled in time, it is calculated as a lesson.
- A set ceramic tools cost €13, -
-There are different types of raku clay and tools that you can use freely. There are costs associated with firing and glazing the workpieces.

 Firing  costs of the work are:

by biscuit firing 960 C per kilo: € 1,50

by raku firing 1000 ºC per kilo: € 3.50

by pitfire  per kilo: € 1,50

 

 

 

Stookdag met eigen groep

 

Met je eigen groep onder deskundige begeleiding  raku en pitfire stoken bij mij in de tuin ( max. 6 personen).

De tijd is van 10.00-16.00 uur en de datum is in overleg bepaald.

 

(2 biscuit  werkstukken max. 40 cm hoog  voor de raku en 3 biscuit gepolijste werkstukken  voor de pitfire).

Prijs per Persoon  is €65,-, exclusief stookkosten.

Stook en glazuur kosten  van het werkstukken:

 bij  biscuit stook 960 ºC per kilo: € 1,50

 bij raku stook 1000 ºC per kilo € 3,50 

 bij pitfire stook  per kilo € 1,50 

Firing day with your own group

 

With you own group under expert guidance you can fire raku and pitfire in my garden (maximum 6 persons).

The date is in consultation and time is from 10.00-16.00 hour

 

(2 biscuit pieces of work max. 40 cm high  for the  raku and  3 biscuit   polished pieces of work for the  pitfire).

Price per person is €65,-, exclusive firing costs

 Firing  costs of the work are:

by biscuit firing 960 C per kilo: € 1,50

by raku firing 1000 ºC per kilo: € 3.50

by pitfire  per kilo: € 1,50