Raku en pitfire workshop

Raku and pitfire workshop

Raku is een techniek die al in de 16e eeuw in Japan werd toegepast, en die in de hedendaagse keramiek niet meer weg te denken is. De werkstukken worden met een tang in de oven geplaatst. De oven (buiten) wordt met een fossiele brandstof verhit tot ongeveer 1000°C. Dan mag de oven open en worden de roodgloeiende werkstukken in een ton met zaagsel gedaan. Daarna wordt de ton afgesloten. Er ontstaat een zuurstofarme atmosfeer, waardoor reductie plaatsvindt. Kenmerkend voor Raku-werk is de craquelé in het glazuur, die ontstaat door de snelle afkoeling. Het verbrande zaagsel trekt in de ontstane barstjes waardoor deze extra worden geaccentueerd.

Toepassing van de raku baktechniek staat centraal in deze workshop. In 5 lessen worden met klei, geschikt voor raku, een aantal werkstukken gemaakt en gestookt. Op de stookdag gaan we die op een speciale manier op een  buitenlokatie in een gasoven stoken. Tevens komt een andere primitieve  stooktechniek aan bod: een pitfire. Geschikt voor beginners en gevorderden.

 

  

Stookdag met eigen groep

 

Met je eigen groep onder deskundige begeleiding  raku en pitfire stoken bij mij in de tuin ( max. 10 personen).

De tijd is van 10.00-16.00 uur en de datum is in overleg bepaald.

 

(2 biscuit  werkstukken max. 40 cm hoog  voor de raku en 3 biscuit gepolijste werkstukken  voor de pitfire).

Prijs per Persoon  is €65,-.

Raku is a technique that was already used in Japan in the 16th century, and that can no longer be ignored in contemporary ceramics. The workpieces are placed in the oven with tongs. The oven (outside) is heated to about 1000 ° C with a fossil fuel. Then the oven is opened and the red-hot workpieces are placed in a barrel of sawdust. Then the barrel is closed. A low-oxygen atmosphere is created, causing reduction. Characteristic of Raku work is the crackle in the glaze, which is caused by the cooling. The burnt sawdust pulls into the resulting cracks, making them extra accentuated.

Application of the raku technique is central in this workshop. In 4 lessons you make a few pieces of work using clay suitable for raku. In the fifth lesson you will glaze the pieces that have already been fired.  We will use a whole day to bake them in a gas kiln. Also you can experiment with pitfire, which is primitive kind of smoke fire. Suitable for beginners and up to advanced.

Firing day with your own group

 

With you own group under expert guidance you can fire raku and pitfire in my garden (maximum 10 persons).

The date is in consultation and time is from 10.00-16.00 hour

 

(2 biscuit pieces of work max. 40 cm high  for the  raku and  3 biscuit   polished pieces of work for the  pitfire).

Price per person is €65,-

Raku en Pitfire    Groepsles

data en prijs 2020

Woensdagochtend: van 9.15-11.45 uur

de maaklessen zijn: 6, 13, 20 en 27 mei , de glazuurles  10 juni en de stookdag is woensdag 17 juni  van 10.00-16.00 uur

 

Woensdagavond:   van 19.30-22.00 uur

de maaklessen zijn: 6, 13, 20 , 27 mei , de glazuurles 10 juni  en de stookdag is zaterdag  20 juni  van 10.00-16.00 uur

 

Donderdag ochtend: van 9.15-11.45 uur

de maaklessen zijn: 7, 14, 28 mei en 4 juni

de glazuurles 11  juni en de stookdag is zaterdag  27 juni van 10.00-16.00 uur

 

Donderdag avond :19.30-22.00h 

de  maaklessen zijn: 7, 14, 28 mei en 4 juni, de glazuurles 11  juni en de stookdag is zondag  28 juni van 10.00-16.00 uur

 

Gedurende vier lessen in totaal 4 raku (max. hoogte 40 cm) en 4 pitfire werkstukken maken, één glazuurles en één stookdag

 

Prijs per workshop is  € 110,- ,exclusief de klei.

Raku and Pitfire Groupslesson

 

date en price 2019

Wednesday morning (9.15-11.45h )

making lessons: May 6, 13, 20 and 27

glaze lesson: June 10 and Fire day is Wednesday  Juni 17 from 10.00-16.00h. 

Wednesday evening (19.30-22.00h)

making lessons: May 6, 13, 20 and 27

  glaze lesson  June 10 and Fire day is

Saturday june 20

from 10.00-16.00h. 

Thursday morning (9.15-11.45h)

making lessons: May 7, 14, 28 and June 4

 glaze lesson is June 11 and Fire day is Saturday Juni 27 from 10.00-16.00h. 

Thursday evening (19.30-22.00h)

making lessons: May 7,14, 21 and June 4

glaze lesson is June 11 and Fire day is

Sunday Juni 28 from 10.00-16.00h. 

 

There be 4 lessons  where you can  make 4 raku and 4 pitfire pieces of work (max. 40 cm high), 1 lesson for glazing and 1 day where the work will be fired.

 

Price  of the  workshop is  € 110,-,  excluding clay.

Cadeau bon
eerst geven, nadien betalen

Contact

Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen

Hoekstraat 56     

5674 NP Nuenen  

tel. nr. 040-2845414

mobiel nr.06-22402272 

mail: pgroote@onsnet.nu

IBAN  NL96 ASNB 0781 2725 48

Visie

Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen staat voor het onderwijzen van kennis en actief bevorderen  van vaardigheden op keramiek gebied en experimenteren met  technieken in de beeldende kunst.