COVID-19 hygiëne protocol Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen

Verantwoording
Onderstaand protocol is in aangepaste vorm overgenomen van de Nederlandse Keramiek Opleiding in Gouda en tot stand gekomen in samenwerking met en op advies van het RIVM. Met diverse kwaliteitsmedewerkers in de gezondheidszorg heeft
validatie plaatsgevonden van het uitgewerkte protocol. De veiligheid van cursisten en  docente  staan te allen tijde voorop. Strikte naleving van dit protocol door onze cursisten  is van essentieel belang om een veilige werk en leeromgeving te creëren.
Het RIVM heeft ons geattendeerd op het risico van mogelijke virusoverdracht via klei.
Daarom gebruiken wij  tijdens de lessen eenmalige portie klei per persoon en gaat het daarna in quarantaine in een kleiopslag voor meer dan twee weken. Daarna wordt de klei  weer in roulatie gebracht.
Wij hanteren de onderstaande gedragsregels en afspraken:


ALGEMEEN:
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
* Wij schudden geen handen
* Wij houden 1,5 meter afstand van anderen
* Wij wassen onze handen vaak en goed met water en zeep
* We hoesten en niesen in de binnenkant van je elleboog
* Wij zitten niet aan ons gezicht
* Wij gebruiken papieren zakdoekjes
Blijf thuis bij de volgende klachten:
* Verkoudheid
* Niesen
* Hoesten
* Keelpijn
* Moeilijk ademen
* Koorts; Bij koorts (vanaf 38°C) blijft iedereen in je huishouden tuis.
Kom naar het atelier wanneer geen van de bovenstaande klachten van toepassing zijn!


GEDRAGSREGELS
Wat betekent dat voor deelname aan alle lessen binnen het atelier:
1. Je desinfecteert je handen; hiervoor staat een dispenser met desinfectans  bij de ingang van het atelier.
2. Het dragen van gebruik van plastic handschoenen en/of gelaatsmaskers is aan te bevelen en is voor eigen rekening. De docente   draagt de gehele les handschoenen. 

3. Je moet rekening houden met de 1,5 meter afstand-regel. Dat betekent via het looppad van de ingang naar 
zitplaats achter één van de vier aanwezige tafels en/of draaischijf en dat men  zo min mogelijk deze plaats verlaat. Je jas en persoonlijke spullen kan je op je eigen plaats kwijt. 
4. Neem zo veel mogelijk eigen gereedschappen mee en/of vraag aan de docent om  gereedschappen, mallen, plankjes en engoben e.d. dien het atelier aanwezig zijn. 

5.  De  koffie en thee wordt genuttigd in een eigen persoonlijke beker, die aanwezig blijft in het atelier. 
6.  Vijf minuten voor de eindtijd maakt ieder zijn eigen werkplaats, de gebruikte gereedschappen, mallen, plankjes en engoben e.d en  de eigen beker schoon met  een reinigend sopje in een teil, aangereikt door de docent. Vervolgens verzamelt de docente de bekers, gereedschappen e.d. en teiltjes en zet het bij de verzamelplek.

7. Bij eventuele opvolgende lessen wachten de cursisten buiten tot de cursisten die binnen zijn het atelier verlaten hebben via de uitgang (openstaande deuren). De deuren blijven open bij het wisselen van de cursisten voor de nodige ventilatie.

 8. Na toiletbezoek was je je handen en trek je vervolgens eventueel  je handschoenen weer aan.


AANVULLENDE MAATREGELEN
a. Wanneer je signaleert dat een medecursist mogelijke de gehanteerde leefregels niet
     in acht neemt, vraag dit dan bij de betrokkene na. Mocht je er samen niet uitkomen,
     informeer dan de docent.
b. Mocht je bij aankomst twijfelen over een mogelijke verantwoorde deelname aan de
    les, kan je de les verzetten naar een ander moment.
c. De maximale groepsgrootte is ivm corona verlaagd en gesteld op maximaal 4
    cursisten per groep.
d. De docente zorgt dagelijks voor goede schoonmaak van de  toilet 
    en voor ontsmetting van de contactplaatsen.
e. In de atelier blijven de deuren voor en na  de les open staan. Hiermee behouden we de enige van de benodigde ventilatie.
f. In het atelier zijn 4 tafels opgesteld en 2  draaitafels die indien nodig verplaats kunnen worden om de nodige afstand te kunnen bewaren.
 
Schoonhouden van de lokalen en corvee
Naast de gebruikelijke schoonmaak en corvee taken gelden onderstaande aanvullende
afspraken:
* Extra zorgvuldig schoonmaken van de gebruikte werkplaats en hulpmiddelen.
* De docente van de atelier zal dagelijks het atelier extra hygiënisch reinigen.
* Cursisten zijn verantwoordelijk om bij het einde van de les hun bekers, gereedschappen, mallen, plankjes e.d schoon te maken  met een reinigend sopje.
* In  het atelier staan dispensers om desgewenst materialen te kunnen schoonmaken
   met alcohol

NB Docente van de atelier is  bevoegd om cursisten de toegang tot de lessen te ontzeggen,
wanneer deze zich niet houden aan bovenstaande regels.