Grafisch

Grafic

Sumi E

Sumi E

Sumi E  is een techniek van kalligrafie die ik probeer te integreren in mijn vormentaal.

Sumi E is a technique I try to integrate in my language of images.

Zeefdruk techniek

Silk screen technics

Met de Silk Screen techniek van Christina Bodnadov, die ik dankzij  de site van Ceramic Arts Daily heb ontdekt, kunnen foto’s en tekeningen op eenvoudige wijze overgebracht worden op leerharde klei. 

Voor info over Silk Screen techniek

With Christina Bodnadov's Silk Screen technique, which I discovered thanks to the Ceramic Arts Daily site, photos and drawings can be easily transferred to leather-hard clay.

For more info about Silk Screen technics

Schoenerstraat

Schoenerstraat

Het project Schoenerstraat  is een fotoproject. Het dagelijkse leven in en rond mijn huis heb ik wekelijks gefotografeerd. Ik belicht niet zozeer de relaties van de mensen in huis, maar de dagelijkse bezigheden. Elke week manipuleer ik een situatie of registreer ik een gebeuren in een kleine fotoreportage. Van de in totaal 30 fotoreportage-weken  heb ik een selectie gemaakt van 36 foto’s. Als presentatie vorm gebruik ik tegels waarop de foto’s met  de zeefdruk techniek  weergegeven worden. Getransformeerd in de kleuren zwart en wit behoren ze tot een serie van gelijkgestemden in één presentatie vorm. De foto’s zijn erg close-up op het onderwerp gemaakt, waardoor het detail vergroot wordt en de context wegvalt. Dit bemoeilijkt de herkenning van het dagelijkse gebeuren, maar verhoogt de spanning.

 

Als presentatie  een tableau van 224 bij 112 cm en daarnaast een foto met 4  tegeltableau's in het restaurant "New Dutch" in Nijmegen

 

 

 

 

This project Schoenerstraat is a photo project. I made daily live photos in and around my house in the Schoenerstraat, Utrecht.  Not the human relations, but the daily work. Each week I manipulated or created a situation  for a photo reportage. After 30 weeks I selected  36 photos in total. The photos were transferred to tiles using the silk  screen print technique. Transformed into the colors black and white they belong to a series of similar like objects in one presentation. The photos are made in close up. Details are enlarged and the context has disappeared. This makes the recognition of the daily live objects more difficult, but it enlarges tension.

 

As presentation  a tableau of 224 by 112 cm and next a photo of 4 tableau's in a restaurant "New Dutch" in Nijmegen.