over Paula 

about Paula

Na 15 jaar als micro biologische  analist gewerkt te hebben, heb ik mijn passie gevolgd en me omgeschoold tot keramist. Na de technische keramiekopleiding de Crabeth College in Gouda in 1995 en de Rietveld Academie in Amsterdam in 2000 afgerond te hebben, heb ik in 2002 een keramiek atelier opgestart in Nederwetten. Sindsdien maak ik in mijn keramiek atelier mijn eigen werk, zowel functioneel als abstract organisch werk. En ik geef mijn passie door aan anderen, zowel aan kinderen als aan volwassenen met mijn lessen, zowel in mijn atelier als bij enkele kunstinstellingen.

 

Statement

 

“Ik maak eenvoudige abstracte beelden die een organische vorm hebben, die zich in kleine verschillen in vorm en kleur van elkaar onderscheiden. Elk beeld heeft zijn eigen sfeer en geslotenheid, te samen vormen ze een groep die een geborgenheid en veiligheid in zich heeft. Het deel uitmaken van een gelijkgezinde groep waarin  ieder individu zich kan uiten, is een terugkerend thema in mijn werk.”

After 15 year working as a medial analyst I followed my passion and retrained  me as a ceramist. After finishing the technical ceramist education The Crabeth College in Gouda in 1995 and the Rietveld Academie in Amsterdam in the year 2000, I started in 2002 my Ceramic Atelier in Nederwetten. Since then I make my own work, functional as abstract organic. And I give my passion to others, both children as adults in my lessons. As well in art centre as in my own studio.

 

 

Statement

 

Paula Groote-Versteegen makes a variety of simple abstract shapes in organic forms. They are all slightly different in form and colour.  Each form has its own mood and cosiness. Together they form a group for security and safety. “Taking part of a similar-minded group where every individual can express him-/herself is a recurring theme in my work.”

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae

 

Naam:      Paula Groote-Versteegen
Adres:      Hoekstraat 56, 5674 NP Nederwetten
Geboren: 21 juli 1961, Zoeterwoude,

Land:       Nederland
Email:      pgroote@onsnet.nu

 

Lid van de Nederlandse Vereniging van Keramisten (NVK)
Lid van Kunstenaars uit Brabant (Kubra)

Lid van kunstenaarsvereniging Ars longa uit Son

 

Kunstopleiding:

Diverse master-workshops bij diverse kunstenaars zoals Ed Knops, Lou Smedts, Sasha Wardell en Piet Stockmans en instellingen zoals EKWC, Atelier Cirkel en Beeldenstorm.


2003             Didactische Bijscholing voor Kunstenaars  bij Hogeschool voor Kunsten te Amsterdam
1995-2000   Gerrit Rietveld Academie afdeling  Keramiek in  Amsterdam
1991-1995   Crabeth College Keramiek te Gouda

 

Studiereizen:

2021 Studiereis naar La Borne , France

2018 Studie reis naar  South-China, Happy Mountain Kiln Center in Pindong, Gaoan Country, Fujian

2012 Studiereis naar Zuid-Korea, Gangjin Celadon Festival and Tour
2008 Studiereis  Chawan naar Ateje Janja Gora in Plaski, Kroatie
2000 Studiereis naar India, Bastar Project in Kondagon


Solotentoonstellingen:

2014 “Het Strijdperk” tegel installatie in de Oude Werf in Son
2006 Kunstcollege te Weert
2002 Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam
2001 Galerie Art' 88 te Nuenen
1996 Kaasboerderij Rustdam te Zoeterwoude

Opdrachten:

2021 opdracht gedenkstenen voor particulier

2018 opdracht gedenksteen voor particulier

2014 opdracht urn vazen particulier 
2012 Pensioen-afscheidsgeschenk van Apotheker in Eindhoven
2005 Bedieningsset voor het Academisch Medisch Centrum te Maastricht
2002 Totempalen project bij Kaasboerderij Rustdam te Zoeterwoude
2000 Tegel tableau's in Dagrestaurant  "New Dutch" te Nijmegen


Selectie van belangrijke Groepstentoonstellingen:

2021 Ceramic Art Project : Happiness in Art in Orleans, Frankrijk

2019 First Internationale Taiwan Chawan Expositie , in Miaoli, Taiwan

2018 Kubra expo in het Kerkje van Persingen

2018 NVK NVK “Ode aan de Natuur” in Von Gimborn Bomenmuseum in Doorn

2017 Internationale Bottle and Boxes expo C.A.P. in Vichte, België

2016 19de  (Miaoli) en 20ste  ( Nantoe) Internationale Chawan Exhibition in Taiwan

2016 Kubra Jubileum tentoonstelling in de "Bank van Leening" te Den Bosch
2015 KuBra Tentoonstelling in het "Oude Raadhuis" in Beek en Donk en in De Steenfabriek in Gilze
2015 Internationale Chawan Exhibition Hemiksem en in  Vichte, België
2014 KERA-MIX in Zoetermeer
2014 40 jarig Jubileum NVK in Deventer
2014 Internationale Chawan Exhibition in Singapore
2013 Internationale Chawan Exhibition in Taiwan
2013 NVK “Ode to de Natuur” in Von Gimborn Arboretum in Doorn
2012 Gangjin Celadon Festival en Exhibition in Zuid -Korea
2012 “De Smederij” Expositie van cursisten en docent in Son
2012 Art’88 Nuenen Art docenten van Kunstencentrum CAN in Nuenen
2008 Chawan Exhibition in Atelier Janja Gora in Plaski te Kroatie
2008 Huis expositie met Cilia Odijk, Nederwetten
2004 “Rietveld naar de Beurs” in the  Beurs van Berlage in  Amsterdam
2003 Kunstevent in het Beursgebouw in Eindhoven
2003 Galerie Bon Ton in Stiphout
2003 “Rietveld naar de Beurs” in de Beurs van Berlage in Amsterdam
2002 Kunstevent in het Beursgebouw in Eindhoven
2002 Galerie "de Bunders" in St. Oedenrode
2001 Salon V van NBKS in Breda
2001 Galerie "de Bunders" in St. Oedenrode
2001 Kunstschouw in West Schouwen
2000 "Crossroads" in Vormgevingsinstituut in Amsterdam
2000 ABN-AMRO vitrines aan de Vijzelgracht en het Rembrands plein in Amsterdam
2000 Bastar project in Kondagon, deelstaat  Madhya Pradesh, India
2000 “Rietveld naar de Beurs” in de Beurs van Berlage te Amsterdam
2000 Eindexamen Gerrit Rietveld Academie afdeling Keramiek in Amsterdam
1999 "Het park van de toekomst" project in Westergasfabriek in Amsterdam
1999 "Open Stal" in Oldeberkoop
1999 "Goud" Expositie in de Nederlandsche Bank in Amsterdam
1997 "Boter bij de Vis" in Amsterdam
1995
Eindexamen Crabeth College Keramiek in Gouda
 

 

 

 

Curriculum Vitae

 

Name:         Paula Groote-Versteegen
Address:      Hoekstraat 56, 5674 NP Nederwetten
Phone:         +31 40284 5414
Birth:           21 juli 1961, Zoeterwoude
Country:      The Netherlands
Email:          pgroote@onsnet.nu
     
Member of the Dutch Assocation of Ceramics (NVK)
Member of Artists of Brabant Kubra
Member of Local Artists Group Ars Longa

 

Art Education:

Various master-workshops by artists: Ed Knops, Lou Smedts, Sasha Wardell,
Piet Stockmans and institutes as EKWC and Atelier Cirkel

 

2003-present    Didactic training for Artists  at  School of Arts in Amsterdam
1995-2000         Gerrit Rietveld Academie dep. Ceramics in  Amsterdam
1991-1995         Crabeth College Ceramics  in Gouda                 


Study trips:

2021 Study Trip to La Borne , France
2018 Study trip to South-China, Happy Mountain Kiln Center in Pindong, Gaoan Country, Fujian
2012 Study trip to  Zuid-Korea, Gangjin Celadon Festival and Tour
2008 Study trip to  Kroatie,  Chawan Atetje Janja Gora in Plaski
2000 Study trip to  India, Bastar Project in Kondagon


Solo Exhibitions:
2014 “Strijdperk” tile installation in the ‘Oude Werf” in Son
2006 Kunstcollege in Weert
2002 CWI in  Amsterdam
2001 Galerie Art' 88 in Nuenen
1996 Cheese making Farm in Rustdam in Zoeterwoude

Commands:

2021 Assignment  memory stones

2018 Assignment  memory stone 

2014 Assignment  memory urn

2012 Retirement Gift for Pharmacist in Eindhoven
2005 Last sacrament set  for  the  Academic Medial Center in Maastricht
2002 Totems project  by Cheese Farm Rustdam in Zoeterwoude
2000 Tile Tableau's in Day Restaurant "New Dutch " in Nijmegen


Selection of important Group Exhibitions:

2021 Ceramic Art Project : Happiness in Art in Orleans, Frankrijk

2019 First Internationale Taiwan Chawan Expositie , in Miaoli, Taiwan

2018 Kubra Expo in the Church of Persingen

2018 NVK NVK “Ode to the Nature” in Von Gimborn Bomenmuseum in Doorn

2017 Bottle and Boxes, Internationale expo in Vichte , Belgie

2016 19de  (Miaoli) and 20ste  ( Nantoe) Internationale Chawan

Exhibition in Taiwan

2016 Kubra Jubileum tentoonstelling in the "Bank van Leening" in Den Bosch
2015 KuBra Tentoonstelling in the "Oude Raadhuis" in Beek en Donk and in 'De Steenfabriek" in Gilze
2015 Internationale Chawan Exhibition Hemiksem and in Vichte, België
2014 KERA-MIX in Zoetermeer
2014 40 jarig Jubileum NVK in Deventer
2014 Internationale Chawan Exhibition in Singapore
2013 Internationale Chawan Exhibition in Taiwan
2013 NVK “Ode to the Nature” in Von Gimborn Arboretum in Doorn
2012 Gangjin Celadon Festival en Exhibition in Zuid -Korea
2012 “De Smederij” Exhibition of students and teacher in Son
2012 Art’88 Nuenen Art Teachers  of Art Center CAN in Nuenen
2008 Chawan Exhibition in Atelier Janja Gora in Plaski in Kroatie
2008 Home Exhibition with  Cilia Odijk, Nederwetten
2004 “Rietveld naar de Beurs” in the  Beurs van Berlage in  Amsterdam
2003 Kunstevent in het Beursgebouw in Eindhoven
2003 Galerie Bon Ton in Stiphout
2003 “Rietveld naar de Beurs” in de Beurs van Berlage in Amsterdam
2002 Kunstevent in het Beursgebouw in Eindhoven
2002 Galerie "de Bunders" in St. Oedenrode
2001 Salon V van NBKS in Breda
2001 Galerie "de Bunders" in St. Oedenrode
2001 Kunstschouw in West Schouwen
2000 "Crossroads" in Vormgevingsinstituut in Amsterdam
2000 ABN-AMRO showcases from the Vijzelgracht and  the Rembrandsplein in Amsterdam
2000 Bastar project in Kondagon, federal state Madhya Pradesh, India
2000 “Rietveld naar de Beurs” in de Beurs van Berlage te Amsterdam
2000 Final Exam Gerrit Rietveld Academie department Ceramics in Amsterdam
1999 "Parc of the Future" project  in the Westergas Fabric in Amsterdam
1999 "Open Stal" in Oldeberkoop
1999 "Gold” Exhibition in De Nederlandsche Bank in Amsterdam
1997 “Boter bij de Vis” in Amsterdam
1995 Final End Exam Ceramics in  Crabeth College  in Gouda