Pottenbakken

Pottery

Totempalen

Totems

Tijdens mijn studie aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam heb ik mijn fascinatie voor hoog oprijzende torens in een keramisch familieproject gerealiseerd.
Op het platteland te Zoeterwoude, waar mijn ouders een traditionele kaasboerderij hielden, groeide ik op in een gezin van dertien kinderen.
Alle leden van het grote gezin werden uitgebeeld, waarbij ieders karakteristieke levensverhaal tot uitdrukking is gekomen. Door middel van de eigen levenslijn worden van ieder gezinslid de hoogte- en dieptepunten weergegeven vanaf de geboorte tot aan de peildatum december 1998. Deze lijnen werden driedimensionaal verwerkt in verticaal staande  totempalen.
Treffende gebeurtenissen uit het gezinsleven komen in iedere vorm geprofileerd terug. De hoogtematen van de persoonlijke lichaamslengte werden exact aangehouden. Zo ontstond een beeldengroep die de levensgeschiedenissen van een familie uit een bepaalde tijd verenigd.

During my study at the Gerrit Rietveld Academy I realised my fascination of high rising towers in a ceramic family project. I grew up in the countryside of  Zoeterwoude, where my parents had a traditional cheese farm, in a family of thirteen children.  All members of the family were portrayed, each characteristic story of his live was expressed. By the live line from every member of the family each high light and low points were drawn from birth till the reference date of December 1998. These lines were three-dimensionally processed in vertical standing totems.
Salient events from family live came back in the profile of each totem pole. The personal height of each individual was taken as the height of the pole. So a group of statues of the live histories of the family was created around their place of birth.

Karakters                                                       

Characters

De serie Karakters is een vervolgproject van de totempalen. Niet de levenslijnen mijn eigen familie is het uitgangspunt, maar één en dezelfde vorm: de eivorm. Door diverse eivormen in allerlei variaties van vorm en huid te geven, krijgt elk van hen een eigen karakter. Als groep stellen zij weer een familie voor met dezelfde "genen", maar elk met een eigen identiteit, karakter. Met bamboe en gesmeed ijzer heb ik de beelden een meerwaarde in betekenis gegeven.

 

The series Characters is a sequel  project of the totems. Not the live lines of my own family is the starting point, but one and the same shape: the egg.  By giving the eggs a variation in shape and skin, each of them got its own character.
As a group they represented a family with the same  “genes”, but each of them was nurtured into a different identity.
With bamboe and forged iron I give the images a gain in significance

 

Totempalen

Totems

Totempaal, gedraaide steengoedklei onderdelen met een porselein decor.
hoogte 140 cm

 

Totems, wheeltrowned components of  stoneware clay with porcelain decor. Height 140 cm

 

Grote Vazen

Big Vases

Een kleine selectie grote gedraaide en/of hand opgebouwde vazen en met diverse technieken bewerkt.

 

A small selection vases, turned on the potter's wheel  or hand build and with differened technics of decoration

 

Yunomi

Yunomi

In 2009 organiseerde Lou en Gerda Smedts in  Kroatië een Chawan workshop bij Atelje Janja Gora in Plaski, Kroatie. Daar heb ik de wondere wereld van de Chawan ontdekt en Yunomi' en me daarin ondergedompeld. Verschillende manieren van chawan (japanse benaming voor thee mok) stoken met hout en/of gas heeft Lou Smedts  ons onderwezen. 

 

 

In 2009 I went to Kroatie to join a workshop of chawan fire technics led by Lou and Gerda Smedts. We discovered there the wonder world chawan and Yunomi .We were teached by Lou in different ways of glazing and firing  technics, according to the Japanese way.  

Samurai

Samurai

 

Geïnspireerd van de Expositie over Samurai in het Wereldmuseum  in Rotterdam heb ik deze helmen gemaakt.

 

Zwarte klei gedecoreerd met  Porseleinen Celadon geglazuurde stukjes

 

Inspired by the  exposition “Samurai” in the World musea in Rotterdam I made some helmets

 

Black clay decorated with celadons glazed porcelain pieces

Theepot, melk en suikerkannetje

Teapot, milk and sugar jar

Geïnspireerd door een schenkkannetje uit Korea heb ik deze theepot met melkkannetje en suikerpot gemaakt.

 

 

 

Inspired of a jug from  my travel to South Korea I made this Teapot set