Keramiek reizen 

Ceramic travels

La Borne France 2021

 

Anagama Houtoven stook in La Borne, France , onder leiding van Lou Smedts. De video is gemaakt door Gerda Genijn

Anagama Wood kiln in La Borne, France , under supervision of Lou Smedts. The video is made by  Gerda Genijn

Slovenia 2019

Secrets of Natural Glazes, workshop georganiseerd door Anja Slabnicar en Lou Smedts in Ljubljana, Slovenia.

we hebben allerlei materialen uit de natuur verzameld, bewerkt en glazuren ervan gemaakt. Deze glazuren hebben we vervolgens gestookt in de houtoven. De resultaten waren bemoedigend en en vergt nog meer onderzoek naar mooie natuur glazuren. 

materiale verzamelen

materialen bewerken

stoken van de testen

Secrets of Natural Glazes, workshop organized by Anja Slabnicar and Lou Smedts in Ljubljana, Slovenia. We have collected, processed and glazed all kinds of materials from nature. We then fired these glazes in the wood oven. The results were encouraging and require even more research into beautiful natural glazes.

testplaatjes van verschillende natuur glazuren

 China 2018

In 2018 organiseerde Lou Smedts met Dolly Kao samen een keramiek workshop  Zhangzhou, Fujian in China. We hebben aldaar werkstukken gemaakt van de plaatselijke celadon klei en in houtovens gestookt. 

Workshop leaded by Lou Smedts and organized by Dolly Kao  at Happy Mountain Kilns Center locate at Gaoan, Huaan, Zhangzhou, Fujian, China.

Making new works with Celadon clay and local red clay and wood fired. 

Taiwan 2016

opening 19th internationale Chawan exhibition

thee bladeren/tea leaves

 19th internationale Chawan exhibition

opening 19th internationale Chawan exhibition

In 2016 ben ik naar de 19de Internationale Chawan Exhibition in Taiwan geweest. De organisatie van de Zhunan Snake Kiln en initiatiefnemer de Belg Lou Smedts hebben er  samen een prachtige belevenis van gemaakt. 
De opening van de expo was in stijl met tijgers, trommelaars en ocarina fluit speelsters en de nodige huldigingen. Er deden in totaal 100 keramisten uit 26 verschillende landen mee. De groep die ook zelf in Taiwan aanwezig waren  bestond uit ongeveer 30 mensen en met deze groep  hebben we lezingen bezocht van collega keramisten, samen gegeten in bijzondere Taiwanese restaurants, oude bergdorpen bezocht en oude  nog werkende thee fabriek geweest. En theeplantages gezien en in een workshop zelf onze eigen thee thee gemasseerd(oxideren).
En het was perfect georganiseerd en er was ook veel verkocht. Van de 300 tentoongestelde chawans zijn er 180 van verkocht, en sommige wel echt voor hoge prijzen. Keramiek wordt in de Aziatische landen veel meer gewaardeerd dan in het Westen.

In 2016 I went to the 19th International Chawan Exhibition in Taiwan. The organization of the Zhunan Snake Kiln and initiator have put together a wonderful experience made the Belgian Lou Smedts. The opening of the exhibition was in style with tigers, drummers and ocarina flute players and the necessary ceremonies. There were a total of 100 ceramic artists from 26 different countries participated. The group is also present in Taiwan itself consisted of about 30 people and with this group we visited lectures of fellow ceramists, eaten together in special Taiwanese restaurants, visited ancient mountain villages and been old still working tea factory. And given tea plantations and a workshop itself massaged our own tea (oxidize). And it was perfectly organized and there was also a lot sold. Of the 300 exhibited Chawans there are 180 sold, and some really high prices. Ceramic is valued much more than in the West in the Asian countries

Zuid -Korea 2012

the 40the Gangjin Celadon Festival

demonstration of an onggi potter

Opening of the 40the Gangjin Celadon Festival

group of the 40the Gangjin Celadon Festival

In 2012 maakte ik een reis met een internationale groep keramisten  door Zuid Korea, georganiseerd door Arthur en Mary Park. We  ontdekken daar de wereld van de Celadon keramiek in de Gangjin area.  Tijdens onze reis door Korea bezochten  we ook andere streken met andere traditionele technieken , zoals de PunChong ware (schilderen met witte slib over donkere klei  met een grijs groene glazuur uit de Joseon dynastie (14 de-19de- eeuw). Ook witte porselein, beschilderd met symbolische designs zoals kraanvogels, lotusbloemen, arabeske patronen, bomen of draken. En de donkere bruin geglazuurde onggi’s, geschikt om de kimschi te bewaren. De Koreaanse keramiek is op een natuurlijke, heldere, eenvoudige en in  harmonie met de omgeving gemaakt. 

In 2012 I made a trip though South  Korea with an international group of ceramic artists, organised by Arthur and Mary Park. We discovered the world of Celadon  ceramics during  the Gangjin festival. During the tour we visited several South Korea potters who created PunChong ware (painting with white engobe  over dark clay, covered with grey green glaze from the Joseon dynastie, 14th-19th century). We also visited  potters working with white porcelain, painted with symbolic cranes, lotus flowers, arab patrons, trees and dragons.  And some potters made the dark brown glazed ongii’s, suitable to store the kimchi. The Korean ceramic is traditional, clear, simple and in harmony with nature.Kroatie 2009

In 2009 organiseerde Lou en Gerda Smedts in  Kroatie een Chawan workshop bij Janja Gora in Plaski, Kroatie. Daar heb ik de wondere wereld van de Chawan ontdekt en me daarin ondergedompelt. Verschillende manieren van chawan (japanse benaming voor thee mok) stoken met hout en/of gas heeft LouI Smedts  ons onderwezen.  Branco en Danjella Supica boden ons onderdak in hun Janja Gora atelier en vezorgde workshop

In 2009 I went to Kroatie to join a workshop of chawan fire technics leaded by Lou and Gerda Smedts. We discovered there the wonder world chawan We were teached by Lou in different ways of glazing and firing  technics, according to the Japanes way.   Branco and Danjela Supica were the gastholdes in this and made our stay in Atelje Janja Gora in Plaski very plesant. 

chawans

stoken / firing

resultaat van stoken/ result after firing

de groep/the group

India 1999

Gedurende een studiereis met studenten en docenten van het Rietveld Academie  (1999) in India hebben we samengewerkt met de lokale kunstenaars/ambachtslieden.  Het streven was om een wisselwerking  te creëren tussen de ideeën van studenten en de uitvoering door de lokale ambachtslieden /kunstenaars. De messenset is een uitvoering van het concept. 

De foto's zijn van de ambachtslieden in actie en een de expositie van de gemaakte werkstukken in samenwerking met de handwerklieden aldaar.  

During a study trip to India with students and teachers from the Rietveld  Academy (year 1999) we worked together with local craftsmen and artists. The ambition was to create an interaction between the ideas of western students and local craftsmen. This set of knives is a presentation of that

 concept.

The pictures are made of the craftsmen in action and a reportage of hand made  productions in cooperation with the craftsmen. 

mandenvlechter/basketweaver

wever/weaver

brons smelter/ bronze casting

expositie van  de werkstukken ism de craftsmen/expo from handmade products i.c.w. the craftsmen