keramiek Workshops nabij Eindhoven

Workshop keramiek en/of pottenbakken voor kleine groepen

 

Klei workshops op maat. Kleine groepen van b.v. vriendenclubs, bedrijfsuitjes en/of familiefeestje. Voor elke gelegenheid kan in overleg een klei-arrangement georganiseerd worden zoals bij pottenbakken op de schijf, een beeldje boetseren , een sierobject maken of een gezamenlijke werkstuk met elkaar. De kosten bedragen bedragen €29,50,- p.p. (inclusief materiaal, stookkosten en BTW 21% ). De duur van de workshop is 2,5 uur. Datum en tijd is  in overleg.

Betaling van de workshop kan ter plaatse: contant of per mobiel bankapp met IBAN nummer NL 96 ASNB 0781 2725 48.

Kinderfeestje

 

Een creatief en uitdagend feestje voor een jarige? Maak samen met je beste vrienden een kunstwerk van klei.
Je kan het na enkele weken gebakken en geglazuurd meenemen. De kosten per kind zijn €24,50,- (inclusief materiaal, stookkosten,

BTW 21%,  drinken en een koek.

Maximaal 8 kinderen.
De tijden zijn op  zaterdagochtend 11-13 uur en woensdagmiddag 14.00-16.00 uur. Of in overleg.

Betaling van de workshop kan ter plaatse: contant of per mobiel bankapp met IBAN nummer NL 96 ASNB 0781 2725 48.

Raku en Pitfire

 

 

Raku is een techniek die al in de 16e eeuw in Japan werd toegepast, en die in de hedendaagse keramiek niet meer weg te denken is. De werkstukken worden met een tang in de oven geplaatst. De oven (buiten) wordt met een fossiele brandstof verhit tot ongeveer 1000°C. Dan mag de oven open en worden de roodgloeiende werkstukken in een ton met zaagsel gedaan. Daarna wordt de ton afgesloten. Er ontstaat een zuurstofarme atmosfeer, waardoor reductie plaatsvindt. Kenmerkend voor Raku-werk is de craquelé in het glazuur, die ontstaat door de snelle afkoeling. Het verbrande zaagsel trekt in de ontstane barstjes waardoor deze extra worden geaccentueerd.

praktische info

Workshop keramiek op locatie

 

Klei workshops op maat. Kleine groepen van b.v. vriendenclubs, bedrijfsuitjes en/of familiefeestje. Voor elke gelegenheid kan in overleg een klei-arrangement georganiseerd op Uw eigen locatie of op een locatie naar keuze.

Men kan  een eigen beeld boetseren , een sierobject maken,  eigen fantasie gebruiken en/of een gezamenlijke werkstuk met elkaar maken.De kosten bedragen bedragen €34,50,- p.p. (inclusief materiaal, stookkosten en BTW 21% ). De duur van de workshop is 2,5 uur. Datum en tijd is  in overleg.

Betaling van de workshop kan ter plaatse: contant of per mobiel bankapp met IBAN nummer NL 96 ASNB 0781 2725 48.

Workshop 1 dagdeel boetseren of pottenbakken

U kunt zich individueel inschrijven voor een dagdeel van 2,5 uur om in mijn atelier te komen werken met klei, een beeldje te boetseren, een decoratie aanbrengen met kleurige engobe of op de pottenbakkerschijf een potje te draaien. Na enkele weken kan je het werkstuk gebakken en geglazuurd ophalen. Het is inclusief koffie, of thee met een koekje. De prijs is €29,50 p.p. 

De volgende dagdelen  zijn te reserveren:

 

woensdag 12 augustus 2020 14.00-16.30 uur

zaterdag 15 augustus 2020 11.00-13.30 uur

zaterdag 19 september 2020 11.00-13.30 uur

Voor uw geliefde

Een beeldje voor een bijzondere persoon, een jubileum, iets dierbaars of een tastbare herinnering. Samen gaan  we bespreken wat je wens is en wat mogelijk is om een blijvende, passende herinnering te maken. Je eigen inbreng  kan hierbij  van grote waarde  zijn.

 

U kunt hier afspraak  maken om voor verder informatie. 

Cadeaubon/ Gift  voucher

Workshop bon

€ 29,50

Workshop bon

€ 29,50

Wilt u iemand blij maken met een cadeaubon voor een keramiekworkshop van 2,5 uur? Of een cadeautje aan jezelf ?

Men maakt, onder begeleiding van mij, een werkstuk naar eigen keuze of  gezamenlijk een werkstuk. Er zijn drie pottenbakkersschijven aanwezig om  een potje te draaien. Men kan dus afwisselend aan een  tafel boetseren  of een potje draaien. Als het werkstuk/ gedraaide potje  af is, kan men deze met een kleurige engobe beschilderen. Halverwege de workshop is er een kleine pauze met koffie en / of thee met een koekje. Het is inclusief materiaal, gebruik van gereedschap, stoken en glazuren. Na enkele weken kan je je werkstuk op halen.

Ceramic workshops nearby Eindhoven

Workshop for a little group

 

Clay workshop on scale. For small groups of friends, family and colleagues. For every opportunity we  can organize a clay arrangement. The costs are €24,50,- p.p.  (including material, firing and VAT 21%) The length of the workshop is 2,5 hours. Date and time in consultation.

 

The workshop can be paid in cash or

by mobile bank app with

IBAN number NL 96 ASNB 0781 2725 48

Children's party

A creative and challenging party for a birthday kid? Make a piece of art from clay together with your best friends. You can take it home after a few weeks baked and glazed. The costs are €19,- for each kid, including materials, firing and glazing, VAT 21%, drinks and a cookie. Maximum of 12 kids.
Saturday morning from 11.00-13.00 hour or wednesday 14.00-16.00 hour. Other times are also possible.

The workshop can be paid in cash or

by mobile bank app with IBAN number

NL 96 ASNB 0781 2725

Raku and Pitfire

 

Raku is a technique that was already used in Japan in the 16th century, and that can no longer be ignored in contemporary ceramics. The workpieces are placed in the oven with tongs. The oven (outside) is heated to about 1000 ° C with a fossil fuel. Then the oven is opened and the red-hot workpieces are placed in a barrel of sawdust. Then the barrel is closed. A low-oxygen atmosphere is created, causing reduction. Characteristic of Raku work is the crackle in the glaze, which is caused by the cooling. The burnt sawdust pulls into the resulting cracks, making them extra accentuated

more practical info

Workshop ceramic on location

Clay workshop on scale. For small groups of friends, family and colleagues. For every opportunity we  can organize a clay arrangement. The costs are €24,50,- p.p.  (including material, firing and VAT 21%) The length of the workshop is 2,5 hours. Date and time in consultation.

 

The workshop can be paid in cash or

by mobile bank app with

IBAN number NL 96 ASNB 0781 2725 48.

Workshop for 1 half day sculpt or pottery workshop

You can individually register for a half-day session to come and work in my studio with clay, sculpt a figurine, apply a decoration with colorful engobe or spin a pot on the potter's wheel. After a few weeks you can pick up the work baked and glazed. It includes coffee, or tea with a biscuit. The price is € 29.50 p.p. The following half days can be reserved:

wednesday  august 12 2020 14.00-16.30 uur

saturday  august 15 2020 11.00-13.30 uur

saturday  september 19 2020 11.00-13.30 uur

 For the loved ones

A statue for a special person, an anniversary, something precious or a tangible memory. Together we will discuss what your wish is and what is possible to create a lasting, fitting memory. Your own input can be of great value here.

 

You can  make here an appointment for more information