Disclaimer

Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van zijn website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie. Prijzen van kunstwerken zijn continue in ontwikkeling, wij proberen prijsinformatie altijd actueel te houden, maar kunnen hierop niet 100% garantie geven. Dit geldt tevens voor beschikbaarheid van kunstwerken.

Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen behoudt zich het recht voor om te allen tijden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen is niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (ten gevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.grooteversteegen.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen. De teksten, foto's van kunstwerken en informatie op de websites van Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van de Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen.

De copyrights van de kunstwerken behoren toe aan de Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb