Keramiek cursus

Ceramic course

 

Klei is een  uiterst veelzijdig  materiaal waar veel mogelijkheden in zitten. U leert verschillende  basistechnieken voor de opbouw en toepassing van allerlei glazuur- en decoratie mogelijkheden. Gestimuleerd wordt om een eigen beeldtaal te ontwikkelen en te experimenteren. Geschikt voor beginners en gevorderden.

Ceramics is a extremely versatile material with a lot of  possibilities. You not only learn various basic techniques for clay shaping but also the use of all kinds of glaze and decoration techniques. You are encouraged  to develop and experiment with your own visual language. Suitable for beginners up to advanced.

Keramiek cursus      2019/2020      

 

Data en prijs:

 
• Woensdagochtend van 9.15-11.45 uur    
• Woensdagavond van 19.30-22.00 uur
• Donderdagochtend van 9.15-11.45 uur
• Donderdagavond van 19.30-22.00  uur


De startdatum is 18 September 2019 of 8 Januari 2020.
Prijs per cursus van 13 aaneengesloten  lessen  €145,-, voor 26 lessen  €280,-

 

• Vrijdag  van 10.00- 17.00 uur     
De Startdatum is de eerste vrijdag van de maanden oktober t/m april
Prijs voor 7 lesdagen  €210,-


Alle cursussen zijn exclusief materiaal.
In de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Inhalen van lessen is, in overleg, mogelijk.
Geschikt voor beginners en gevorderden.

Ceramic Course 2019/2020

 

Day and price

 

• Wednesday morning:   9.15-11.45 hour

• Wednesday evening : 19.30-22.00 hour

• Thursday morning:      9.15- 11.45 hour

• Thursday evening:       19.30-22.00 hour

      13 lessons for  €145,-  

      26 lessons for  €280,-

(excluding materials)

• Friday the first in October till April

from  10.00-17.00 hour

       7 hours for  € 210,- (excluding materials)

 

The start of the course  is  september 18 or    januari 8.

 

All courses are excluding materials.

No lessons in school vacations.  Overtaking classes is possible in consultation.

Suited for starters and up to advanced.

Algemene informatie

 

U kunt zich met een aanvraagformulier of per telefoon (06-22402272) opgeven. Voor de Keramiek cursus geldt een aanbetaling van €50,-  als inschrijfgeld op bank-rekeningnummer NL96 ASNB 0781 2725 48. Er is ruimte voor maximaal 8 personen. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Materiaalverkoop is mogelijk tijdens de les: minimale prijs van klei per broodje van 10 kilo is € 15,-, inclusief stoken en glazuren. Een beginnerssetje keramiek gereedschap is

€ 13,-. Het inhalen van gemiste lessen op een ander moment is mogelijk, na overleg.

Cadeau bon
eerst geven, nadien betalen
General information

                                 

You can sign in with a subscribe form or phone (+31 622402272).

Deposit for the ceramic course a fee of €50 on my bank account number NL96 ASNB 0781 2725 48

There is room for maximal 8 participants. During school holidays there is no course.

You can buy materials during the course: a roll of clay of 10 kilo is € 15,-, including firing and glazing. A ceramic starters set is € 13,-.

 

Contact

Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen

Hoekstraat 56     

5674 NP Nuenen  

tel. nr. 040-2845414

mobiel nr.06-22402272 

mail: pgroote@onsnet.nu

IBAN  NL96 ASNB 0781 2725 48

Visie

Keramiek Atelier Paula Groote-Versteegen staat voor het onderwijzen van kennis en actief bevorderen  van vaardigheden op keramiek gebied en experimenteren met  technieken in de beeldende kunst.